principal
qui som
discografia
galeria_menu


 

Accés al web de Canta la Teva Fe | CTF

Tots els drets de propietat intel·lectual del web, així com dels elements que conté (imatges, sons, àudios, vídeos, dades o textos), pertanyen als integrants de Canta la Teva Fe. Tota la informació podrà ser visualitzada per l'usuari i impresa, copiada o emmagatzemada en el seu ordinador o lloc físic, amb la condició invariable que sempre serà únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, d'aquesta manera, prohibida terminantment la seva utilització amb finalitats comercials, la seva distribució i la seva modificació i/o alteració.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis actuals o futurs (com ara xats, fòrums d'opinió o concursos) que aquest web ofereix i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a l'ordre públic; difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apol.logia del terrorisme o ofensiu contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i electrònics d'aquest web, difondre a la xarxa virus informàtics que siguin susceptibles de provocar danys; i intentar accedir i utilitzar comptes de correu electrònic d'altres usuaris i manipular els seus missatges.

Aquest web es reserva el dret d'efectuar, sense necessitat de previ avís, les variacions que consideri oportunes a la seva pàgina, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que s'hi ofereixen com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats a la seva pàgina. Finalment, Canta la Teva Fe perseguirà l'incompliment de les anteriors condicions així com, qualsevol utilització indeguda del web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

AVÍS LEGAL